Inschrijven

  • (1 van de 2 aanklikken)
  • De betalingsplichtige betaalt het cursusgeld in 2 termijnen:

    De eerste termijn voor 1 oktober 2018, de tweede termijn voor 1 januari 2019 op rekeningnummer
    IBAN NL32 RABO 0130 6824 38 t.n.v. Balletschool Liesbeth Hagenaar te ’s-Hertogenbosch.

    De betalingsplichtige gaat akkoord met de algemene voorwaarden en bepalingen.