Geachte ouders, beste cursist /voormalig cursist,

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Waar nu alle lidstaten nog hun eigen nationale wetten hanteren gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995, geldt vanaf deze week één en dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Het komt er (onder andere) op neer dat elk bedrijf, dus ook Balletschool Liesbeth Hagenaar, helderheid moet geven over welke persoonsgegevens zij beschikt en waarom.

Één en ander staat samengevat in een privacyverklaring welke onderaan deze mail te vinden is. Als je hiermee instemt hoef je niet te reageren.
Mochten je vragen of bezwaren hebben, dan neem gerust contact op.

Met vriendelijke groeten,

Liesbeth Hagenaar


Privacyverklaring Balletschool Liesbeth Hagenaar | 25-05-2018

Welke persoonsgegevens verzamelt Balletschool Liesbeth Hagenaar en waarom?

  • Cursisten van Balletschool Liesbeth Hagenaar verstrekken bij inschrijving hun naam, telefoonnummer, woonadres, de gegevens van de betaalplichtige en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor facturatie van lesgelden en voor het maken van afspraken en het verzenden van nieuws aangaande de balletschool zoals bijvoorbeeld cursussen, danspresentaties, uitvoeringen en workshops. Daarnaast verstrekken leerlingen hun geboortedatum. Dit is noodzakelijk omdat de leeftijd van een leerling bepaalt hoeveel omzetbelasting er afgedragen moet worden.
  • Al deze gegevens blijven 7 jaar bewaard in de administratie van Balletschool Liesbeth Hagenaar. Dit omdat de administratie 7 jaar lang te overleggen moet zijn aan de Belastingdienst. Deze administratie is alleen toegankelijk voor Liesbeth Hagenaar. De genoemde persoonsgegevens zullen onder geen beding worden verstrekt aan derden, óf worden gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

De verstrekte gegevens zijn op elk moment door de verstrekker op te vragen ter inzage, wijziging of te verwijderen. Mocht hier behoefte aan zijn, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Eventuele klachten zijn te richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Balletschool Liesbeth Hagenaar
Kvk nr.57214492
tel: 06- 250 123 82
info@balletschool-liesbeth-hagenaar.nl
www.balletschool-liesbeth-hagenaar.nl